Boer voor discussie: de invloed van ketens en consumenten

Boer voor discussie: de invloed van ketens en consumenten

Van woensdag 30 oktober tot en met zaterdag 2 november a.s. vindt in Groningen het Let’s Gro festival plaats. Tijdens dit festival wordt het podium gegeven aan iedereen die een idee heeft over hoe de stad Groningen en de regio mooier, beter, groener en leefbaarder kunnen worden. Precies de zaken die wij als MWPO ook hoog in het vaandel hebben staan.

Het initiatief om voedsel van de boer meer rechtstreeks bij de consument te krijgen, past bij ons initiatief van Mercado Groningen: een gebouw met een overdekte markt met daarboven 41 unieke appartementen en penthouses met getrapte royale groene terrassen en buitenruimtes.

MWPO sponsort daarom “Boer voor discussie” tijdens Let’s Gro. In Boer voor discussie neemt presentator Wilbert van de Kamp de keten van ons voedsel onder de loep. In deze constructieve talkshow wordt getoond hoe goed de voedselproductie en distributie in het Noorden al verloopt, maar wordt ook besproken waar de mogelijkheden tot verbetering zitten. Want hoe zit het met de kloof tussen de boer en de burger?

De keten staat centraal in deze show, waarbij dieper wordt ingaan op drie ketenonderzoeken: voedsel voor de industrie, voedsel in de supermarkt en lokaal voedsel. Vertegenwoordigers vanuit elke fase van de keten komen aan het woord. Boer voor discussie is zodoende een talkshow, maar ook een onderzoek waarin door te luisteren duidelijk wordt welke mogelijkheden er zijn om dit systeem te veranderen of te verbeteren.

De show zal plaatsvinden in het Grand Theatre op zaterdag 2 november van 10.30 – 12.00 uur. Belangstellenden die daarbij willen zijn, kunnen zich opgeven: https://letsgro.nl/event/boer-voor-discussie/