Historische rondleiding terrein Negen Heren

Historische rondleiding terrein Negen Heren

Op het terrein aan de Zuid Willemsvaart in ’s-Hertogenbosch waar negen urban villas zullen worden gebouwd in ons plan Negen Heren, zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan: de oude kademuren van de Dieze, de gemetselde toog met sluitsteen van Teulings uit 1889 en het bruggetje over de steeg Achter de Mollen zijn al die jaren intact gebleven en zullen gedeeltelijk zichtbaar zijn na oplevering van het plan.

Tijdens de sloop zijn er echter nog meer archeologische vondsten gedaan onder de oude betonnen vloeren van het terrein: o.a. muren van oude arbeidershuisjes, kelders, een stookplaats en (gemetseld) rioolverloop. Op dit moment zijn archeologen bezig om alles in kaart te brengen en is een en ander goed zichtbaar, maar deze opgravingen zullen binnenkort weer verdwijnen onder het zand en later onder de nieuwe funderingen.

Gisteren heeft een archeologe van BAAC een rondleiding verzorgd die kon rekenen op enthousiaste belangstelling van toekomstige bewoners en overige betrokkenen. Een mooi project met een (deels onverwachte) bijzondere basis.