Gemeenteraad stemt in met plannen Het Grôôt Kwartier

Gemeenteraad stemt in met plannen Het Grôôt Kwartier

De nieuwe toekomst voor de monumentale gebouwen van het voormalige Groot Ziekengasthuis – het Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen – is een stap dichterbij. Er komt een bruisende werkplekfunctie, die iets nieuws toevoegt aan de stad. Ook is er ruimte voor horeca, wonen, ontmoeten en recreëren. Met de nieuwe plannen stemde de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch op 31 januari 2023 in.

Transformatie

Dat het voormalige, ruim vijf hectare grote GZG-terrein al langer een gigantische transformatie ondergaat, is inmiddels breed bekend. Onder leiding van vof Gasthuiskwartier (een samenwerking van gebiedsontwikkelaars AM en Heijmans) wordt het Gasthuiskwartier ontwikkeld en gerealiseerd: een inspirerend woon-, winkel- werk- en verblijfsgebied. In dit nieuwe stuk Bossche binnenstad vormen oud en nieuw, rijksmonumenten en karaktervolle nieuwe woningen straks één geheel.  De oude stratenstructuur waar de Bossche binnenstad zo om geroemd wordt, is op een eigentijdse manier teruggebracht.

Met de transformatie van het Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen worden ook deze gebouwen teruggegeven aan de stad en betrokken in de omgeving. De rijksmonumentale gebouwen worden door ontwikkelaar MWPO gerestaureerd, verrijkt met nieuwe toevoegingen en voor iedereen toegankelijk gemaakt met nieuwe functies.

Nieuwe functies

In de rijksmonumenten komen zo’n 400 werkplekken. Voor ondernemers die net gestart zijn tot groeiende ondernemers en zzp’ers. Deze werkplekken – met voorrang voor bestaande gebruikers – worden op maat verhuurd op ‘abonnementsbasis’. Zo is er voor ieder wat wils. Naast ruimte voor werk is er ook ruimte voor andere functies. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. En voor passende horeca voor een koffie, lunch of een hapje en drankje na werktijd. Verspreid over het gebied komen er ook zo’n 32 huurwoningen waarvan 21 woningen in de categorie betaalbare middenhuur.

Duurzame toekomst

Bij de transformatie is ook aandacht voor een duurzame toekomst. Uiteraard met behoud van het monumentale karakter. Denk daarbij aan extra isolatie en daar waar mogelijk gasloos. Ook werken de gemeente en vof Gasthuiskwartier aan de groene en aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte. Sociale veiligheid van inwoners krijgt hierbij de volle aandacht. De uitwerking van het inrichtingsplan gebeurt in samenspraak (medio 2023) met bewoners en gebruikers van dit gebied. MWPO zal hier als ontwikkelaar, toekomstige gebruiker, exploitant en langjarig eigenaar van de gebouwen nauw bij betrokken blijven. De rijksmonumenten zullen straks in een groene openbare omgeving nog beter tot hun recht komen.

Vervolg

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwe invulling, worden de plannen verder uitgewerkt tot een omgevingsvergunning. Naar verwachting zal de omgevingsvergunning rond deze zomer worden aangevraagd, waarna begin 2024 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden.