Start sloop voor project Negen Heren in ‘s-Hertogenbosch

Start sloop voor project Negen Heren in ‘s-Hertogenbosch

Op donderdag 13 december 2018 is tijdens een feestelijke bijeenkomst de sloop van het project Negen Heren aan de Zuid Willemsvaart 199 – 215 in ’s-Hertogenbosch officieel gestart.

Wethouder Roy Geers van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft, onder grote belangstelling van kopers en overige genodigden, in het voormalige complex van het Europees Keramisch Werk Centrum (E.K.W.C.) de deksel van de toegang naar de Doode Stroom gelicht als officiële start van de sloop.

De negen stadsvilla’s in het project Negen Heren zijn bijzonder, ruim, comfortabel en energiezuinig (energielabel A). Ook heel bijzonder is de locatie. Onder het perceel van de Negen Heren is namelijk een verloren gewaand stuk Dieze met een daarbij behorend gewelf uit 1889 gevonden.

MWPO heeft in samenwerking met de gemeente ervoor gekozen om deze vondst terug te geven aan de stad. De Doode Stroom wordt samen met het gewelf van Teulings zichtbaar gemaakt in de planopzet.

Er is nog één woning beschikbaar, zie www.negenheren.nl voor meer informatie.