Architect
Rijnboutt
AAS Architecten
Loer Architecten
Felixx Landscape Architects and Planners
Opleverdatum
Eind 2024

Winkelcentrum Paddepoel


Een upgrade voor winkelcentrum Paddepoel realiseren, is het nieuwste plan van MWPO. Dit stadsdeel mooier en veelzijdiger maken, is een prachtige uitdaging. Paddepoel krijgt een substantieel aantal nieuwe woningen. Meer groen in en om het winkelcentrum vergroot de uitstraling van de omgeving en de winkels. In het ontwerp heeft de bereikbaarheid van het gebied prioriteit. De diversiteit van de winkels in het overdekte centrum willen we naar een hoger niveau brengen.

De plannen van MWPO liggen nog niet vast, maar de eerste beelden van het innovatieve ontwerp willen wij graag delen. Het plan bestaat nu uit drie woontorens en een deel grondgebonden woningen. Om het bestaande winkelcentrum te ontlasten en toch voldoende woningen te creëren bouwen we in de hoogte.

De bouw start eind 2024 als het tot een definitief akkoord komt met alle betrokken partijen. Binnenkort informeren wij u graag over de ontwikkelingen betreffende winkelcentrum Paddepoel.

Locatie